GENEL KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

Fayda Elektronik Pazarlama Ticaret Ve Sanayi A.Ş Ve Katılımcı Genel Sözleşmesi

Madde 1 - Giriş

İşbu katılımcı sözleşmesi ("sözleşme") ve www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com sitesinde (¨site¨) yer alan diğer kurallar, www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com tarafından sunulan İhale ile ürün satın alma , satma, reklam, tanıtım, pazarlama, imkanı sunan hizmetlerin satıcı işletmeler şart ve koşullarını düzenlemektedir.

Bu sözleşme ve katılımcılar arasında;www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com sitesinde yayınlanan kurallar, şartlarla sunulacak mal hizmet satış ve katılımcı sözleşmesidir. Sitede yayınlanan tüm kurallar bu sözleşmenin ekidir ve ayrılmaz bir parçasıdır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

Madde 2 - Süre

Sizin (18 yaşını doldurmuş olmanız halinde) tarafınızdan gerekli kimlik bilgilerinin siteye girilmesi ve yine tarafınızca verilen e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik kayıt işlemini tamamlayan herkes Üye(katılımcılar)olarak nitelendirilir. İşbu sözleşme tüm Üyeler (katılımcılar) için geçerlidir. İşbu sözleşme, yeni Üyeler(katılımcılar) için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile mevcut Üye(katılımcılar) için onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Madde 3 - Kapsam

Fayda Elektronik Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş. sizlere internet üzerinden ihaleli ve/veya ihalesiz ürün ve/veya hizmet satma ve/veya satın alma imkanı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır.www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com bu sitede listelenen ürün ve/veya hizmetleri ödeme yapmaları halinde alıcıya ürün teslimini sağlamaktır.

www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com Üyeler tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda satışa yetkili distörbütör ve bayii garantisi ile satış yapmaktadır.

Madde 4 - Hizmetler

www.faydapazarlama.com;www.ihalelerim.com tarafından verilen hizmetler kısaca;

1. Sanal Pazaryeri

a. Sanal ihale Sitesi şartlarını hazırlayarak, hazırlanan şartname doğrultusunda, satıcıların malalarını, alıcılara ulaşmasını sağlayacak platform hazırlamasıdır.

a. Satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün ve/veya hizmetlerini ihaleli veya ihalesiz satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ihaleli veya ihalesiz sipariş verebilecekleri sanal mağaza platformu sağlanmasıdır.

b. Satıcı ve alıcılar, ürün ve/veya hizmetin ihaleli veya ihalesiz satış fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilir ve sipariş koşullarında mutabakata varabilirler.

2. Sıfır Risk® Sistemi

a. Satış sözleşmesinin www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com , ihaleli veya ihalesiz ,alım satım sürecinin ödeme aşamasında alıcı ve satıcıya Sıfır Risk® Sistemi'ni sağlar. Satıcıya malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; alıcıya ise bedelin ödenmesine karşılık, malın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlar.

b. Sıfır Risk® Sistemi kapsamında ihalelerim.com tarafından kontrol altında tutulan ve yönetilen güvenli hesap, işbu sözleşme ve ekinde yer alan Sıfır Risk® Sistemi kurallarına uygun işletilmektedir.

c. Sıfır Risk® Sistemi'nin işleyişi aşağıdaki gibidir:

i. Alıcı, ürün ve/veya hizmeti ihaleli( ihale kendinde kaldıktan ) veya ihalesiz siparişi verdikten sonra, ürün ve/veya hizmet bedelini

www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com tarafından yönetilen banka nezdindeki güvenli hesaba transfer eder ve ürün ve/veya hizmet bedelinin güvenli hesaba yatırıldığını Satıcı'ya bildirilir. www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com. satıcı'ya ürün ve/veya hizmetin alıcıya teslim edilmesi amacıyla ilgili alıcının ad, soyadı, adres, telefon gibi bilgilerini iletecektir.

ii. Satıcı, ürün ve/veya hizmeti, alıcı Güvenli Hesaba ödeme yaptıktan sonra ürün listeleme esnasında seçtiği kargo teslim süresine uygun olarak alıcının bildirdiği adresine gönderir ve gönderi bilgilerinin siteye girişini sağlar. Gönderilen ürün ve/veya hizmeti teslim alan alıcı, ürün/hizmet kararlaştırılan niteliklere ve şartlara uygun ise, ürün ve/veya hizmet bedelinin satıcının banka hesabına transferi için site üzerinden onay verir.

iii. Satıcı ürün ve/veya hizmetin alıcıya teslimini/ifasını sağlamaz ise ya da alıcı tarafından gönderilen ürün ve/veya hizmetin belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilir ise ve hizmeti satın almaktan vazgeçer ise, ürün/hizmet bedeli güvenli hesaptan alıcıya iade edilir.

iv. Alıcı, satıcının ürünün kargo bilgilerini veya hizmetin ifa edildiğine ilişkin bilgileri siteye girmesini müteakiben bir iş günü (24) saat içinde onay bildiriminde bulunması gerekir. Alıcının bir iş günü (24) saat içinde ürüne ilişkin onay bildiriminde bulunmaması sonucunda ürün ve/veya hizmet bedeli satıcının hesabına transfer edilir.. www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com, alıcı ve satıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, ürün ve/veya hizmet bedelini güvenli hesapta bloke etme hakkına sahiptir.

d. www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com Sıfır Risk® Sisteminden ve İhalelerim.com. hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan ürün ve/veya hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden veya ürünün ithal edilmesi halinde ithali ile ilgili her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülükten sorumlu değildir.

e. Emlak, Otomobil, Motosiklet ve www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com tarafından belirlenebilecek diğer kategorilerde gerçekleşen satışlarda Sıfır Risk® Sistemi geçerli değildir.

3. Aracı Hizmet Sağlayıcı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olan İhalelerim.com Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun sözkonusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.

İşbu katılımcı sözleşmesinde tanımlanan Sıfır Risk Sisteminin işleyişini sağlamak amacıyla Satıcı, satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı'dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com’u temsilci olarak atamaktadır. Alıcı, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin ödemeyi Satıcı'nın temsilcisi sıfatıyla www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Yukarıda belirtilen temsil yetkisinin Satıcı tarafından iptal edilmesi halinde İhalelerim.com , katılımcı sözleşmesini feshetme ve Satıcı'nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

4. Hızlı İade Sistemi

www.faydapazarlama.com; belirleyeceği kapsamda (belirli ürün kategorileri, belirli alıcı ve satıcı kitlesi, belirli sipariş tutarı ile sınırlı olarak) alıcının yasal cayma hakkını kullanması halinde, sipariş konusu ürün ve/veya hizmet bedelini satıcıdan herhangi bir onay veya talimat beklemeksizin alıcının hesabına iade ("Hızlı İade Sistemi") edebilecektir. www.faydapazarlama.com;, Hızlı İade Sisteminin kapsamını değiştirme, genişletme veya bu uygulamanın tamamen yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar.ihalelerim.com sitesinde iade sistemi uygulanmamaktadır.

Hızlı İade Sistemi kapsamında, ürün ve/veya hizmet bedelinin www.faydapazarlama.com; tarafından alıcıya iade edilmiş olması halinde, yasal mevzuat uyarınca, alıcının teslim almış olduğu (varsa) ilgili ürün ve/veya hizmeti satıcıya iade yükümlülüğü ile satıcının da ürün ve hizmet bedeliniwww.faydapazarlama.com; iade etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda satıcı olarak ürün gönderirken; alıcının ödemeyi yapmasını takip eden 1 iş günü (24) saat içerisinde gönderdiğiniz ürüne ilişkin kargo bilgilerini katılımcı hesabındaki ilgili alanlara gireceğinizi ve bu bilgilerin güncel ve doğru olacağını kabul etmektesiniz. Satıcı olarak, alıcının iade amacıyla iade kargo bilgilerini girmesini takip eden1iş günü (24) saat içerisinde ürünü veya hizmeti teslim alıp almadığınıza ilişkin katılımcı hesabındaki ilgili alan üzerinden bilgi vereceğinizi kabul ve beyan etmektesiniz. Alıcı olarak ise, ürünün ve/veya hizmetin iadesine ilişkin kargo bilgilerini, iade işlemini başlatmanızı takip eden 1 iş günü (24) saat içerisinde katılımcı hesabındaki ilgili alanlara doğru ve güncel şekilde gireceğinizi kabul etmektesiniz.

Satıcı olarak ürünü ve/veya hizmeti gönderirken ilgili kargo bilgilerini girmemeniz ve alıcı ürünü geri göndermesi ile ilgili ürünü teslim aldığınıza dair olumlu veya olumsuz bir beyanda bulunmamanız halinde, alıcılar tarafından ürün bedeline ilişkin olası hak kayıplarından

www.faydapazarlama.com;www.ihalelerim.com sorumlu olmayacağını ve

www.faydapazarlama.com;www.ihalelerim.com iade ürün bedeli ile ilgili herhangi talepte bulunamayacağınızı kabul etmektesiniz.

Katılımcılar olarak, www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com 'un bu maddede yer alan yükümlülükleri kapsamında, ürün/hizmet bedellerini ve/veya katlanmak zorunda kalabileceği masrafları, www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com size karşı borçlu olduğu veya olacağı tutarlardan herhangi bir bildirim veya onaya gerek olmaksızın hapis ve mahsup etme hakkına sahip olduğunu ve/veya işbu sözleşmeyi tek taraflı feshedebileceğini kabul etmektesiniz.

Katılımcılar olarak Hızlı İade Sistemi kapsamında ürün ve/veya hizmet satışı niteliği taşımayan, sadece para transferini sağlayacak hiçbir işlem yapmamayı, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmamayı,

www.faydapazarlama.com;www.ihalelerim.com zararına yol açacak aldatıcı, hileli, yanıltıcı işlemler yapmamayı kabul ve taahhüt etmektesiniz. Katılımcılar olarak, bu maddede yer alan taahhütlerine aykırı işlemleri nedeniyle www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com uğrayacağı, avukatlık ücreti ve mahkeme masrafları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm doğrudan ve dolaylı zarar ve ziyandan sorumlu olacağınızı ve ayrıca

www.faydapazarlama.com;www.ihalelerim.com söz konusu fiilleri işleyen kimseler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunma hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan etmektesiniz.